O klubu

Klub vznikl na sklonku r. 2004. Přes počáteční nesnáze s nedostatkem schopných lidí v prvních letech, jsme se v roce 2005 zapojili do rodící se Military paintball komunity a začali se aktivně podílet na jejím dění. Byla také zavedena funce velitele týmu a jméno FOREST si postupně získávalo renomé. Rok následující se podařilo „vybojovat“ důvěru přátelství velkých týmů, což nám otevřelo dveře do budoucna na V.I.P. akce. V té době záležitost ještě velice málo praktikovaná, ale v současnosti, díky prudkému nárůstu o tento druh sportu, věc zcela běžná. A ohledně omezení počtů hráčů ve hře i nutná.

V roce 2007 byla prolomena hranice 10 členů. Jako nejdůležitější událost však byla v polovině roku dohoda se spřátelenými týmy ze severní části republiky a dala vzniknout seskupení SUDÉTA ÓRE jehož členy jsme dosud. Na velkých akcích hrajeme vždy na jedné straně a prohlubujeme kooperaci. S narůstajícím počtem hráčů a vzniku dalších týmů po celé ČR se množství akcí v military paintballu znásobilo. V současosti není neobvyklé, že na jeden víkend připadá i několik akcí. Na velkých hrách počet hráčů přesahuje ne zřídka i dvě stovky. V roce 2005 přitom byla velká akce čítající více jak 30 hráčů max. 4-5 do roka. V poslední době jsou scénáře i na několik dní non-stop. Pokud možnosti a prostředí dovolí, zapojuje se i vojenská technika, vybavení a vše k tomu náležející. Ve světě je tento styl zábavy znám od pojmem MILSIM.

Za čas fungování klubu počet hráčů vykrystalizoval do současné podoby, kdy čítá 12 hráčů, z toho 2 v záloze. Členy jsou aktivní hráči z Cerekvice, Vysokého Mýta, Litomyšle, Pardubic a širokého okolí. Hrajeme stylem military, kdy kadence zbraní je druhořadá, důraz je kladen na taktiku a kooperaci týmu.Účastníme se na akcí po celé ČR, občas zabrousíme i na Slovensko a do Polska. Používáme vojenskou techniku a to sanitu UAZ 452A kterou zapojujeme do her i jako dopravní prostředek. Do budoucna přibude i terénní automobil GAZ 69M s přívěsem.

Posláním klubu je sdružovat příznivce paintbalu a všechny, které nebaví běžné střílení na paintballovém hřišti, ale chtějí si dokázat víc. Zkrátka pro ty, co se chtějí připravovat na postup skupiny, splnění zadaného úkolu, mise, třeba i bez jediného výstřelu a být tak odměněni vítězstvím. Jelikož se jedná o kolektivní akce, je zde reálné přirovnání k „velkým sportům“ jako je hokej, fotbal, kdy po úspěšné kombinované akci hráčů se povede skórovat.


Rozhodně odmítáme násilí, extremistická hnutí a nařčení z jejich propagace. Za celou existenci klubu nikdo z nás nezaznamenal na žádné akci jakoukoliv agresi. A čím více se tomuto sportu věnujete, zjistíte, jak velmi jsou zavádějící akční filmy a počítačové hry. Naše zábava naopak navzájem sbližuje, prohlubuje týmovou spolupráci a prospívá ke kolektivnímu řešení problémů. Většina našich protivníků je i našimi kamarády. Na akce nejezdíme jen střílet, ale patří k tomu i poznávání věcí kolem military, nových lidí, probírání historek z akcí, vývoje vznikých situací a jejich řešení, novinek v military paintballu, zkrátka „pokec“. Stejně jako u ostatních podobných adrenalinových aktivit. Jsme součástí celorepublikové paintballové komunity stejně naladěných lidí a svůj klub na akcích úspěšně reprezentujeme

Další hlavní proiritou klubu je šírit dobré jméno military paintbalu, kontakt s veřejností, osvěta tohoto sportu a potírání tzv. divokého střílení, kdy si náctiletí pořídí vybavení a bez přemýšlení kdekoliv, bez ohledu na prostředí, majetek či majetkové vztahy doslova „vymalují“ místo, které si pro svou zábavu vyberou. To silně poškozuje jméno paintballu celkově a je to pro nás opravdový problém. V případě problémů s paintballem souvisejících jsme vždy připraveni k dialogu a shodě v zájmu věci.

Vizitkou klubu je nám to, že veškeré námi pořádané akce pro spřátelené kluby jsou podloženy potřebnými podklady a souhlasy majitelů. Největší odměnou je nám pak pozitivní odezva z našich akcí pořádaných i pro veřejnost. 

Komentáře jsou zakázány.